Individnivå

Individnivå er rettet mot de ansatte som jobber med barn, unge og deres familier. Denne delen av modellen er ment som en veileder og beskrivelser av fremgangsmåter i arbeidet med målgruppen. Formålet er å sikre tidlig identifisering av barn som kan ha behov for hjelp.

Handlingsplan ved bekymring

For at alle som jobber med barn skal har en lik fremgangsmåte ved bekymring, er det utviklet en handlingsplan.  Les om handlingsplanen.

Kartlegging av barn i samtale med voksne

For at barn skal bli identifisert i familier med utfordringer er det utviklet et eget kartleggingsverktøy. 

Barnebibliotek

Ønsker du å fordype deg faglig, oppfriske fagkunnskap eller bruke en barnebok i undervisningsopplegg? Her finnes en oversikt over litteratur som finnes på Svelvikhuset. Bøkene kan lånes av alle ansatte i kommunen. For en fullstendig oversikt over barnebiblioteket se her. 

Åpen dør

En dag i måneden sitter en representant fra barneverntjenesten på ungdomsskolen. Både ansatte og elever velkomne til en uformell prat eller til å drøfte problemstillinger. Ønsker du å vite mer om åpen dør.

Samteam

Samteam er et kompetanseteam som skal bistå ansatte i kommune ved å gi råd og veiledning. Her kan saker drøftes anonymt, eller du kan innhente samtykke fra foresatte til å drøfte saken med navn. Les mer om Samteam her. 

Samtale med barn

For at barn skal oppleve å bli sett og ivaretatt er det viktig at voksne snakker med barn om mor og fars psykiske helse. Her kan du lese mer om samtale med barn.

Barnerommet

Som en del av prosjektet har det blitt opprettet et eget rom spesielt tilpasset for samtaler med barn. Rommet kan brukes av ansatte i kommunen som foretar slike samtaler. Se mer om barnerommet her.