Åpen dør er et nyopprettet tiltak i regi av barneverntjenesten. Åpen dør innebærer at to ansatte fra barneverntjenesten er tilgjengelig på ungdomskolen en gang i måneden der elever og lærere kan henvende seg for en prat.

Tilbudet er også tilgjengelig for lærere ved at de kan drøfte bekymringer anonymt eller drøfte aktive saker der det foreligger et samtykke.

Både elever og lærere er godt informert om tilbudet, og vet når og hvor de kan oppsøke Åpen dør. I forkant av tiltaket ble tilbudet presentert i klassene, der det kort ble informert om barneverntjenestens oppgaver, bekymringsmeldinger, taushetsplikt og det praktiske rundt Åpen dør.

Bekymringene elevene kan komme til Åpen dør for å snakke om kan handle om en dårlig magefølelse, det trenger ikke være store alvorlige ting, men det kan handle om at ting er vanskelig eller man har andre bekymringer. Det er et tilbud der elevene kan komme og snakke enten på vegne av seg selv, eller på vegne av andre. Avhengig av bekymring/problematikk, kan det hende at barneverntjenesten ikke er rett instans til å følge opp videre, men kan da være behjelpelige med å veilede elevene til hvem de bør følges opp av, eks. sosiallærer, kontaktlærer, helsesøster, kommunepsykolog, kommunens forbyggende team eller andre.