Vårt nettsted svelvik.kommune.no er dessverre ute av drift. Vi jobber med å rette feilen. Skulle feilen vedvare vil vi bruke Facebook-siden til Svelvikportalen for å formidler nødvendig informasjon.

Du kan også ta kontakt med Borgertorget på tlf. 33 78 01 00 mellom kl 09:00 og 15:00