Svelvik kommune har to bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Beboerne har tilgang til bemanning døgnet rundt. Bemanningen bistår med praktisk bistand/opplæring, veiledning, planlegging av dagen. Bemanningen fungerer også som et ambulant team som bistår beboere i kommunen forøvrig.

Kontaktinformasjon
Ansvarsvakt: 409 20 572

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten kan gis til de som ikke alene klarer å ha omsorg for seg selv, eller som trenger hjelp til å øve opp evnen til egenomsorg.

Hvordan søker jeg om tjenesten?

Du må søke om tjenesten. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Tjenester vi kan gi:

  • Personlig stell og hygiene
  • Praktisk bistand og rengjøring
  • Tilrettelegging av måltider og ernæring
  • Hjelp med medisiner