Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.

Kontakt informasjon:

http://www.brisenter.org/

Telefon: 32 04 58 00
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag  kl. 08:00 – 15:30
torsdager kl. 08:00 – 18:00

Besøk BRIS på Facebook 
BRiS Buskerudregionens incestsenter