Oversikt over befolkningens helsetilstand.

Folkehelseoversikt 2015 (pdf)