Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft og det anbefales at alle bygninger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radon måles i vinterhalvåret.

Alle med utleieboliger må sørge for at radonmålinger blir gjennomført.

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Det er gjennomført radonmålinger i Vestfold og resultatene fra målingene viser at andelen boliger med radonnivå over maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 er høyere enn landssnittet.