Deler av Vestfold ligger på områder som gir risiko for høye radonnivåer. Dette går fram av bl.a aktsomhetskart fra Norges geologiske undersøkelser.

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyede radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Tilkjørte masser, pukk og grus i byggegrunnen kan likevel bidra til problemer med radon i områder som ellers er lite utsatt.

Statens strålevern anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

 I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Utleiere har ansvar for å måle radon og dokumentere dette overfor leieboer.

Måling

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. 

For å bestille måleutstyr, ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Undersøk gjerne med flere firmaer for å sammenligne pris. Firma finnes ved å søke på internett. Radon kan måles både med sporfilm og med elektroniske måleapparater. Uansett hvilket måleutstyr man velger må det måles i minst to måneder og i minst to oppholdsrom i boligen.

Tiltak

Dersom det blir påvist forhøyede radonnivåer er det viktig å være klar over at det er mulig å gjennomføre effektive tiltak. I en del tilfeller er det enkle tiltak som f. eks forbedret ventilasjon som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygg. Ved høye radonkonsentrasjoner bør man kontakte rådgivningsfirma som tilbyr prosjektering og utføring av byggetekniske tiltak mot radon. For mer informasjon se Statens stråleverns informasjon om tiltak mot radon.

Helserisiko og grenseverdier

Siden radon i inneluft øker risikoen for lungekreft anbefales det at alle bygninger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. I områdene hvor det er påvist relativt mange forhøyede måleverdier er det særlig grunn til å oppfordre til radonmåling for å finne bygg der det bør gjøres tiltak. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt, men også ikke-røykere har økt risiko for lungekreft dersom de er utsatt for radon.

Mer informasjon: