Alle foreldre med nyfødt barn inviteres til barselgruppe på helsestasjonen

Barselgruppene organiseres med fire treff á ca 1,5 time. Dere får et brev med informasjon om dato og klokkeslett og melder dere på til helsestasjonen.

Jordmor og/eller helsesøster er sammen med dere i barselgruppen. Et av treffene er hos kommunefysioterapeut, hvor dere får råd og veiledning.

Mål for barselgruppene:

  • Treffe andre i samme situasjon og utveksle erfaringer
  • Bli kjent med nye mennesker – kanskje få nye venner?
  • Få råd og veiledning av fagpersoner dere møter i gruppen