Fysioterapi

De kommunalt ansatte fysioterapeutene jobber forebyggende og helsefremmende, bidrar med veiledning, tiltak og samarbeid i habilitering- og rehabiliteringsarbeidet. Mågruppa er barn og unge samt eldre som har har behov for tjenesten i hjemmet.

Fysioterapeutenes hovedfokus er å kartlegge funksjon, tilrettelegge for individuell trening og gi veiledning i hjemmet, på barnehage, skole og på institusjon. Fysioterapeuten bistår også med søknad om hjelpemidler.

Henvisning

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Du kan ta direkte kontakt med oss, eller du kan bli henvist av en av våre samarbeidsparter. Kontakt oss via 33 78 02 00 og vi kontakter deg så snart vi har mulighet. Skriftlige henvisninger kan sendes til
Svelvik kommune
v/fysioterapitjenesten
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Privatpraktiserende fysioterapeuter:

  • Pål Grepperud, Storgt. 92, tlf 33 77 22 20 / 916 63 488
  • Therese Rangbru, Storgt. 92, tlf 33 77 22 20 / 977 58 136
  • Erik Thoresen, Storgt. 75, tlf 33 77 30 95 / 900 19 375

Vil du benytte en av disse fysioterapeutene så bør du ha henvisning. Les mer om dette på helsenorge.