Fysioterapi

De kommunalt ansatte fysioterapeutene jobber forebyggende og helsefremmende, bidrar med veiledning, tiltak og samarbeid i habilitering- og rehabiliteringsarbeidet.

Fysioterapeutenes hovedfokus er å kartlegge funksjon og tilrettelegge for individuell trening. Du kan også få veiledning i hjemmet, på barnehage, skole eller på institusjon. Fysioterapeutene bistår også med søknad om hjelpemidler.

Henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege til de kommunalt ansatte fysioterapeutene. Du kan ta direkte kontakt med oss, eller du kan bli henvist av en av våre samarbeidsparter. 

Ring oss på 33 78 02 00 eller send en skriftlig henvisning til:
Svelvik kommune
v/fysioterapitjenesten
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Hva koster det?

Individuell oppfølging fra den kommunale fysioterapitjenesten er gratis.

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter:

  • Pål Grepperud, Storgt. 92, tlf 33 77 22 20 / 916 63 488
  • Therese Rangbru, Storgt. 92, tlf 33 77 22 20 / 977 58 136
  • Erik Thoresen, Storgt. 75, tlf 33 77 30 95 / 900 19 375

Vil du benytte en av disse fysioterapeutene så bør du ha henvisning. Les mer om dette på helsenorge.