Ergoterapi

Ergoterapeutens hovedfokus er å legge til rette for størst mulig selvstendighet hos personer der sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse er til hinder for aktivitet og gjennomføring av daglige gjøremål. Dette innebærer bl.a. kartlegging av individuelle behov, søke om og/eller tilpasse hjelpemidler samt tilrettelegge fysiske omgivelser som bolig, barnehage og skole.

Henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege. Du kan ta direkte kontakt med oss, eller du kan bli henvist av en av våre samarbeidsparter. 

Du kommer i kontakt med oss på følgende måter:

  • Ring 905 29 674. Denne telefonen er betjent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl 08:00-09:00. Utenom disse tidspunktene er det begrenset kapasitet til å besvare dette nummeret.
  • Send oss en skriftlig henvendelse. Benytt følgende adresse:
    Svelvik kommune
    v/ergoterapitjenesten
    Åsgaten 24
    3060 Svelvik

Hva koster det?

Oppfølging fra ergoterapitjenesten er gratis.