Ergoterapi

Ergoterapeutens hovedfokus er å legge til rette for mest mulig selvstendighet i dagliglivet, der sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse er til hinder for aktivitet og gjennomføring av daglige gjøremål. Dette innebærer bl.a. kartlegging av individuelle behov, søke om og/ellertilpasse hjelpemidler samt tilrettelegge fysiske omgivelser som bolig, barnehage og skole.

Henvisning

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Du kan ta direkte kontakt med oss, eller du kan bli henvist av en av våre samarbeidsparter. Kontakt oss via 33 78 02 00 og vi kontakter deg så snart vi har mulighet. Skriftlige henvisninger kan sendes til
Svelvik kommune
v/ergoterapitjenesten
Åsgaten 24
3060 Svelvik