Ergoterapi

Ergoterapeutens hovedfokus er å legge til rette for størst mulig selvstendighet hos personer der sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse er til hinder for aktivitet og gjennomføring av daglige gjøremål. Dette innebærer bl.a. kartlegging av individuelle behov, søke om og/eller tilpasse hjelpemidler samt tilrettelegge fysiske omgivelser som bolig, barnehage og skole.

Henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege. Du kan ta direkte kontakt med oss, eller du kan bli henvist av en av våre samarbeidsparter. 

Ring oss på 33 78 02 00 eller send en skriftlig henvisning til:
Svelvik kommune
v/ergoterapitjenesten
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Hva koster det?

Oppfølging fra ergoterapitjenesten er gratis.