Friskliv barn

«ÅPEN HALL – Svelvik» er et aktivitetstilbud i Svelvik kommune for elever fra 3. til 7. trinn.

Målet med tilbudet er at barn og unge skal oppleve mestring og glede ved å være i bevegelse. Det vil bli arrangert varierte aktiviteter – med stort fokus på allsidighet, glede og lek.

I sesongen 2019 starter tilbudet opp i uke 12 og varer t.o.m. uke 25. Tilbudet følger skoleruta. For nærmere info kan du lese på vår facebook-side: Informasjon om åpen hall på Facebook 

Oppmøtested: Gymsalen v/ Svelvik ungdomsskole
Tidspunkt: Tirsdager kl. 14:15 – 15:15.
Pris: Tilbudet er gratis.

Barna bør ha med gode innesko samt en drikkeflaske.

 Av sikkerhetsmessige hensyn krever vi en bekreftelse fra foresatte via Messenger (Facebook) eller sms/telefon om at deres barn kan delta på tilbudet, samt kontaktinfo til foresatte.

 Med vennlig hilsen:

Frisklivskoordinator Marie Thorne Narverud tlf. 409 02 246
Jordmor Arna Blikom tlf. 482 14 249
Barnefysioterapeut Hanne Skoglund Vettestad tlf. 970 56 618

 

Åpen hall