Fastlege

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin.

Fastleger i Svelvik:

  • Bent Erik Helgeland, Storgt. 69A, tlf 33 78 40 50
  • Milos Stevanovic, Storgt. 69A. tlf 33 78 40 50
  • Torill Lundby, Storgt. 94, tlf 32 79 99 99
  • Tadeusz Tomala, Storgt. 94, tlf 32 79 99 99
  • Vesna Tomasev, Storgt. 94, tlf 32 79 99 99

Informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no

Du kan bytte fastlege inntil to ganger pr. år. Bytte av fastlege kan du gjøre på helsenorge.no

Informasjon om frikort