Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten kan gis til hjemmeboende personer. Det må enten være bekreftet en demensdiagnose eller personen må være under utredning og/eller ha klare symptomer på kognitiv svikt.

Tjenesten kan videre gis dersom demenstilstanden fører til sosial isolasjon og/eller stor belastning for de(n) pårørende.

Hvordan søker jeg?

Du må søke om tjenesten. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Hva innebærer tilbudet:

  • Dagtilbud en, to eller tre dager pr uke
  • Meningsfull aktivitet og sosialt samvær
  • Transport til og fra senteret. En ansatt fra dagsenteret følger på transporten
  • Frokost ved ankomst og lunsj før hjemreise

Fokuset er økt mestringsfølelse hos personene som deltar samt avlastning for pårørende

Hva koster tjenesten?

Åpningstider

Mandag, torsdag og fredag. Kl. 09:00 - 14:00

Besøksadresse

Storgaten 102 D
3060 Svelvik