Hjemmehjelp er praktisk bistand i hjemmet til nødvendige hverdagslige gjøremål.

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten kan gis til de som ikke klarer å mestre dagliglivets gjøremål i hjemmet. Hjelpebehovet må skyldes sykdom, helsesvikt eller nedsatt funksjonsnivå.

Alle som er bosatt i kommunen kan motta tjenesten.

Hvordan søker jeg om hjemmehjelp?

Du må søke om tjenesten. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt legges ved søknaden.

Tjenester vi kan gi:

  • Allminnelig renhold av daglig bruksareal (bad, stue, kjøkken, soverom, gang)
  • Klesvask (personlig tøy, håndklær, sengetøy)
  • Vask av vinduer
  • Skift av sengetøy
  • Hjelp til å bestille matvarer - dette forutsettes at varene blir hjemkjørt av butikken. Du betaler selv for varetransporten etter avtale med butikk

Hva koster tjenesten?

Hjemmehjelp er en tjeneste du må betale for. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale.

Priser for egenbetaling finner du her.