Hjemmehjelp er praktisk bistand i hjemmet til nødvendige hverdagslige gjøremål.

Hvem kan få tjenesten?

Hjemmehjelp kan gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål i hjemmet. Hjelpebehovet må skyldes sykdom, helsesvikt eller nedsatt funksjonsnivå over tid.

Alle som er bosatt i kommunen kan motta tjenesten.

Hvordan søker jeg om hjemmehjelp?

Du må søke om tjenesten. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt legges ved søknaden.

Tjenester vi kan gi:

  • Alminnelig renhold av daglig bruksareal (bad, stue, kjøkken, soverom, gang)
  • Klesvask (personlig tøy, håndklær, sengetøy)
  • Vask av vinduer (inntil 2 ganger pr år)
  • Skift av sengetøy
  • Hjelp til å bestille matvarer. Dette forutsettes at varene blir hjemkjørt av butikken. Du betaler selv for varetransporten etter avtale med butikk

Hva koster tjenesten?

Hjemmehjelp er en tjeneste du må betale for. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale.

Priser for egenbetaling 2019 finner du her (pdf)