Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan du låne hjelpemidler. Hjelpemidlene kan gjøre det enklere for deg i din hverdag, og lånes for en kortere eller lengre periode.

Behov for hjelpemidler i en kortere periode?

Kommunen har eget lager med enkle hjelpemidler. Hjelpemidlene må i utgangsunktet hentes og leveres av brukeren selv. Når hjelpemidlene leveres tilbake skal de være rengjorte og i samme stand som ved utlevering.

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemiddelet?

Hjelpemidlene fra korttidslageret lånes ut inntil tre måneder. Det er mulighet for lengre utlånsperiode etter avtale.

Eksempler på hjelpemidler du kan låne:

 • ganghjelpemidler som krykker, rullator, prekestol
 • manuell rullestol
 • toalettforhøyer, toalettstol
 • dusjkrakk, dusjstol, badekarsete
 • sykeseng, hjertebrett

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

 • åpent korttidslager tirsdager og torsdager kl 1400 - 1500. Du trenger ikke å avtale tid på forhånd
 • hjelpemiddeltekniker treffes mandag - fredag kl 0800-1500, tlf 970 56 606

 

Behov for hjelpemidler i en lengre periode/varig utlån? 

Hvis ditt behov for hjelpemidler er varig, bistår vi deg med å formidle hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral. Formidlingen består av en funksjonsvurdering og søknadsprosess i samarbeid med deg.

Eksempler på hjelpemidler for varig utlån:

 • Synshjelpemidler
 • Hørselshjelpemidler
 • Bevegelseshjelpemidler
 • Hjelpemidler for tilpasning av bolig
 • Hjelpemidler ved nedsatt hukommelse- og orienteringsevne.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

 • ergoterapeut har telefontid mandager og torsdager kl 0900 - 1000, tlf; 33 78 02 12
  • hovedansvarlig for hjelpemidler ved nedsatt bevegelsesfunksjon, redusert hukommelses- og orienteringsevne samt boligtilpasning
 • hjelpemiddeltekniker treffes mandag - fredag kl 0800-1500, tlf 970 56 606.
  • Hovedansvarlig for syns- og hørselshjelpemidler, samt reparasjoner

Adresse

Postadresse:
Svelvik kommune
Åsgaten 24

3060 Svelvik

Besøksadresse:
Eikveien 17
3060 Svelvik