Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan du låne hjelpemidler. Hjelpemidlene kan gjøre det enklere for deg i din hverdag.

Behov for hjelpemidler i en kortere periode?

Kommunen har et eget lager med enkle hjelpemidler. Hjelpemidlene må i utgangspunktet hentes og leveres av brukeren selv. Når hjelpemidlene leveres tilbake skal de være rengjorte og i samme stand som ved utlevering.

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemiddelet?

Hjelpemidlene fra kommunens lager lånes ut i inntil tre måneder. Det er mulighet for lengre utlånsperiode etter avtale.

Eksempler på hjelpemidler du kan låne:

 • ganghjelpemidler som krykker, rullator, prekestol
 • manuell rullestol
 • toalettforhøyer, toalettstol
 • dusjkrakk, dusjstol, badekarsete
 • sykeseng, hjertebrett

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

 • Åpent lager tirsdager og torsdager kl 1400 - 1500. Du trenger ikke å avtale tid på forhånd.
 • Hjelpemiddeltekniker kan kontaktes mandag - fredag kl 0800-1500 på tlf 970 56 606.

Behov for hjelpemidler i en lengre periode/varig utlån? 

Hvis ditt behov for hjelpemidler er varig, bistår vi deg med å søke hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Vi gjennomfører en funksjonsvurdering og søknadsprosess i samarbeid med deg.

Eksempler på hjelpemidler for varig utlån:

 • synshjelpemidler
 • hørselshjelpemidler
 • bevegelseshjelpemidler
 • hjelpemidler for tilpasning av bolig
 • hjelpemidler ved nedsatt hukommelse- og orienteringsevne

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

 • Ergoterapeuten har telefontid mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:00 - 09:00, telefon 905 29 674
  • Hovedansvarlig for hjelpemidler ved nedsatt bevegelsesfunksjon, redusert hukommelses- og orienteringsevne samt boligtilpasning.
 • Hjelpemiddeltekniker kan kontaktes mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00 på telefon 970 56 606.
  • Hovedansvarlig for syns- og hørselshjelpemidler, samt reparasjoner.

Adresse

Postadresse:
Svelvik kommune
Åsgaten 24

3060 Svelvik

Besøksadresse:
Eikveien 17
3060 Svelvik