Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet. Tjenesten kan være kort- eller langvarig, og omfatter også omsorg i livets siste fase.

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten kan gis til de som ikke klarer å ha omsorg for seg selv, eller som trenger hjelp til å øve opp evnen til egenomsorg. Hjelpebehovet må skyldes sykdom, helsesvikt eller nedsatt funksjonsnivå.

Alle som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen kan motta tjenesten.

Hvordan søker jeg om hjemmesykepleie?

Du må søke om tjenesten. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Tjenester vi kan gi:

  • Personlig stell og hygiene
  • Tilrettelegging av måltider og ernæring
  • Sårstell når helsesvikt hindrer deg i å oppsøke lege
  • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • Sykepleiefaglig oppfølging og enkel prøvetaking
  • Omsorg for alvorlig syke og døende

Hva koster tjenesten?

Hjemmesykepleie er gratis.