Lengst mulig i eget liv er Svelvik kommunes veileder for hverdagsrehabilitering. I veilederen finner du mye god informasjon om hva dette tilbudet innebærer.