Trygghetsalarm kan innvilges til deg som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt har risiko for å falle eller som ikke greier å tilkalle hjelp ved å bruke vanlig telefon.

Trygghetsalarm er en alarmknapp du bærer på deg og som du kan trykke på for å tilkalle hjelp når det er nødvendig. Trygghetsalarmen er koblet til telefonnettet og går direkte til en alarmsentral. Alarmsentralen kontakter annen hjelp, f.eks. hjemmesykepleien, ved behov.

Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering. Du må søke om trygghetsalarm. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Pris

Trygghetsalarm er en tjeneste du må betale for. Informasjon om priser trygghetsalarm