Krisesenteret er et tilbud for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Alle tjenester er gratis.

Krisesenteret er et gratis laveterskeltilbud til deg som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Trenger du noen å snakke med kontakt krisesenteret tilf. 32 04 32 04