Kriseteamet er til for å hjelpe mennesker i akutt krise. Det kan være i forbindelse med uventede dødsfall, ulykker, selvmord og alvorlige hendelser. Kriseteamet skal utfylle det eksisterende kommunale hjelpeapparatet.

Alle kan henvende seg til representanter i kriseteamet, men som oftest vil henvendelsene komme fra legevakta, politi eller prest. Henvendelsen drøftes med koordinator, som innkaller teamet ved behov.

Kriseteamet har ingen vaktordning, men medlemmene stiller opp så sant det er mulig når en krise eller hendelse inntreffer.

Navn Stilling
Annette Kagiavas Tlf. 33 78 01 00 Koordinator av kriseteamet og 
avdelingsleder NAV
Lin Mathisen Fagleder psykisk helse og rus
Line Gjerdahl Avdelingsleder Mestring og aktivitet
Annette Stenseng Sokneprest
Tonje Eide Psykolog
Bård Olav Fossan
Vara: Jan Henrik Håkestad
Representanter Politiet