Kriseteamet er til for å hjelpe mennesker i akutt krise. Det kan være i forbindelse med uventede dødsfall, ulykker, selvmord og alvorlige hendelser. Kriseteamet skal utfylle det eksisterende kommunale hjelpeapparatet.

Legevakt / lensmann / prest må bedømme behovet for innkalling av teamet etter vurdering av situasjonen. 

Det er ingen vakt eller beredskapsordning for kriseteamets medlemmer. 

Teamet er operative senest første virkedag.

Kriseteamet i Svelvik kommune består av følgende:

Lensmann Astri Johanne Holm 
Kommunepsykolog Stine Moe Andersen
Fagleder psykisk helsetjeneste Lin Mathisen
Sokneprest Annette Stenseng
NAV - leder Annette Kagiavas

Avdelingsleder Mestring og aktivitet

Line Gjerdahl

Kriseteamleder Anette Kagiavas Tlf. 33 78 01 00