Avlastning

Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Formålet ved avlastning er å:

  • Hindre overbelastning hos omsorgsyter
  • Gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
  • Gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Hvem kan få avlastning?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du få avlastning.

Hvordan søker jeg om avlastning?

Du må søke om avlastning. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Hva koster avlastning?

Avlastningstiltak er gratis