Ledsagerbevis

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Søk om ledsagerbevis

Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Hvem kan få?

Alle funksjonshemmede kan søke, uansett inntekt. Det har heller ingen betydning om du mottar trygdeytelser.

Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.