Omsorgslønn

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgslønn. Omsorgslønn skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgslønn, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.

Hvem kan søke om omsorgslønn?

Den/de som yter omsorg til andre uten å ha plikt til det, samt foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn kan søke omsorgslønn.

For å få tildelt omsorgslønn må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med omsorgsyter og omsorgsmottaker

Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

Hvordan søker jeg om omsorgslønn?

Du må søke om omsorgslønn. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.