Støttekontakt

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tilbudet skal hjelpe mottaker av tjenesten til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad, der hensikten er at man opplever en meningsfull fritid. Støttekontakt kan gis individuelt eller i grupper.

Hvem kan få støttekontakt?

For å få støttekontakt må du ha et behov som gir deg rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Både barn og voksne som har behov for hjelp og støtte til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan kan søke om en støttekontakt.

Hvordan søker jeg om støttekontakt?

Du må søke om støttekontakt. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Pris

Det er gratis å motta støttekontakt, men du er selv ansvarlig for å dekke dine egne utgifter når du er sammen med støttekontakten, som for eksempel transport, inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Ønsker du å være støttekontakt?

Kontakt Svelvik kommune, Koordinerende Enhet: Ring 33 78 02 00 eller send e-post til  og merk e-posten ". Til koordinerende enhet. Støttekontakt"