Oppfølgingstjenesten har fokus på at du i størst mulig grad skal kunne mestre ditt eget liv og oppleve verdighet, selv om psykisk helse og rus kan gi vanskelige dager.

Vi som jobber i oppfølgingstjenesten har solid erfaring, kunnskap og forståelse. Sammen med deg ønsker vi å finne de samarbeidsmåtene og tiltakene som passer deg, slik at vi kan bistå deg til et best mulig liv.

Nøkkelinformasjon

Vi tilbyr:

  • samtaler
  • praktisk veiledning
  • aktiviteter
  • koordinering av tjenester

Det kommer mer informasjon om flere aktivitetstilbud og sosialt fellesskap i løpet av høsten 2018.

Hvordan kommer jeg i kontakt med dere?

Du, dine pårørende eller andre samarbeidsparter kan kontakte oss på vår vakttelefon. Se "åpningstider" og "telefon" for nærmere informasjon.

Du kan også henvende deg til oss med en skriftlig søknad. Her finner du mer informasjon og søknadsprosess og søknadsskjema.

Koster tjenesten noe?

Denne tjenesten er kostnadsfri for deg.

Åpningstider

Mandag - fredag kl 08:00-15:30

Telefon

941 60 119

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik