Hos oss kan du søke hjelp hvis du opplever at livet blir så vanskelig at det gir deg psykiske vansker, eller at du er rusavhengig.

Vi jobber forebyggende og derfor gjelder tilbudet også om du står i fare for å utvikle psykiske vansker eller avhengighet av rusmidler. Pårørende kan også få et tilbud hos oss.

Hvilke tilbud har vi?

  • Individuelle samtaler med deg eller pårørende
  • ulike gruppetilbud som turgruppe og aktivitetsgruppe, psykiatrisk dagsenter.

Mer informasjon om tilbudene får du ved å ta kontakt med oss. Henvend deg til kommunens sentralbord. De mottar beskjed og vi kontakter deg så snart vi har mulighet.