Svelvik sykehjem er et bo-, omsorgs- og behandlingstilbud til de som har et stort behov for heldøgns pleie og omsorg. Behovet må skyldes sykdom eller funksjonshemming og kan være kort- eller langvarig

Nøkkelinformasjon

Det må søkes på de ulike plassene ved sykehjemmet. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Maten serveres:

Frokost  kl. 09:00
Lunsj  kl. 12:30
Middag  kl. 15:30
Kveldsmat kl. 19:30

 

Telefon

Hoved telefon: 33 78 02 00. Døgnbemannet vakttelefon: 970 56 627. Pasienttelefon: 907 72 278

E-post

Besøksadresse

Eikveien 17
3060 Svelvik