Svelvik sykehjem er et bo-, omsorgs- og behandlingstilbud til de som har et stort behov for heldøgns pleie og omsorg. Behovet må skyldes sykdom eller funksjonshemming og kan være kort- eller langvarig

Nøkkelinformasjon

Det må søkes på de ulike plassene ved sykehjemmet. Her finner du mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema.

Telefon

33 78 02 00

E-post

Besøksadresse

Eikveien 17
3060 Svelvik