Kunnskapsmodellen brukes i Svelvik kommune i arbeid med barn av psykisk syke og/eller foreldre som misbruker rusmidler. Her kan du lese mer om modellen.

 Modellkommune

Individ

Etat

Kor kommune