Åpen dør er et tiltak i regi av Svelvikhuset. Åpen dør innebærer at en ansatte fra barneverntjenesten og en ansatt fra forebyggende familieteam er tilgjengelig på skolene en gang i måneden der elever og lærere kan henvende seg for en prat. Tilbudet finnes på Tømmerås skole, Tangen skole og Svelvik ungdomsskole.

Tilbudet er også tilgjengelig for lærere ved at de kan drøfte bekymringer anonymt eller drøfte aktive saker der det foreligger et samtykke.

Både elever og lærere er godt informert om tilbudet, og vet når og hvor de kan oppsøke Åpen dør. Ved oppstart av nytt skoleår gjennomfører Svelvikhuset en informasjonsrunde på skolene hvor de kort forteller om tilbudet til elever og lærere. Det settes opp en plan for hvilke dager det er Åpen dør på de ulike skolene, slik at tilbudet er forutsigbart og tilgjengelig for alle som ønsker å drøfte problemstillinger eller spørsmål.

Bekymringene elevene eller lærerne kan komme til Åpen dør for å snakke om kan handle om en dårlig magefølelse, det trenger ikke være store alvorlige ting, men det kan handle om at ting er vanskelig eller man har andre bekymringer. Det er et tilbud der man kan komme og snakke enten på vegne av seg selv, eller på vegne av andre. Avhengig av bekymring/problematikk, kan det hende at Svelvikhuset ikke er rett instans til å følge opp videre, men kan da være behjelpelige med å veilede elevene til hvem de bør følges opp av, eks. sosiallærer, kontaktlærer, helsesøster, kommunepsykolog eller andre.