Barnerommet er ett samtalerom for barn som er lokalisert på Svelvikhuset.

Barnerommet

Rommet kan benyttes i samtaler med barn men også som venterom for barn dersom foreldrene er i samtale. Rommet kan benyttes av hele kommunen og kan bookes gjennom outlook-kalenderen (Svelvikhuset, solsti).


Oversikt over verktøy som finnes på barnerommet:

Psykologisk førstehjelpsskrin for barn og ungdom

  • Mestringskatten
  • Spill om følelser
  • FIT skjemaer for barn
  • Diverse bøker til barn og unge om psykiske lidelser
  • Whiteboard
  • Belønningsskjemaer for barn