Kommunalt ansatte har flere ulike lovverk å forholde seg til. De mest sentrale innenfor arbeidet med barn og unge er:


På regjeringens hjemmesider finnes det oppdatert informasjon om utviklingen av arbeid med barn, unge og deres familier.

https://www.regjeringen.no/no/dep/bld/id298/

Kommuneplan og andre plandokumenter