Oversikt over faste tverrfaglige samarbeidsmøter som finnes i kommunen:

 • Barneverntjenesten og Helsestasjonen: en gang i måneden
 • Barneverntjenesten og politi: en gang i måneden
 • Barneverntjeneste og skole: 4 ganger i året
 • Barneverntjeneste og barnehage: en gang i måneden
 • Forebyggende team og BUP: 6 ganger i året
 • Forebyggende og skolene: 2- 3 ganger i halvåret
 • Forebyggende og barnehage: 2-3 ganger i halvåret
 • Forebyggende og helsestasjonen: en gang i måneden
 • Helsestasjonen og barnehage: 3-4 ganger i halvåret (størrelsen på barnehagen som avgjør)
 • Helsestasjonen og skolen: 2-3 ganger i halvåret
 • Helsestasjonen, helsestasjonslege, fysioterapeut og koordinerende enhet: 1 gang i måneden
 • Helstasjonen og tannhelsetjeneste: 1 gang i året
 • Helsestasjonen og politi: en gang i året
 • Skole og PPT: 7 ganger i året
 • Barnehage og PPT: 2 ganger i året