Forskning viser en god behandlingseffekt hos foreldre når barna ivaretas. De fleste foreldre er bekymret for hvordan barna har det når de er syke. Mange ønsker å forklare barna om psykisk sykdom, men trenger råd og veiledning om hvordan dette gjøres.

For barna er det viktig å ha en forutsigbar hverdag, og det er godt forebyggende arbeid å informere dem om foreldrenes psykiske lidelse. De trenger å høre at det ikke er deres skyld at mamma eller pappa er syk, og at det ikke er deres ansvar å gjøre mor eller far frisk igjen. Videre trenger de å høre at de ikke er alene om å ha en psykisk syk mor eller far, og at de kan få lov til å være glade selv om en forelder er psykisk syk (norsk legeforening, 2001 v/ Kari Vik)

Hvorfor er det viktig å snakke med barn om dette?

Når foreldre har psykiske problemer er det ikke sjeldent at de uroer seg for barna sine. Alt er kanskje ikke slik som før, og kanskje er foreldrene usikre på hvordan barnet oppfatter deres sykdom (Solantaus & Ringbom, 2006). Hva barn opplever av hvordan psykiske plager hos foreldrene arter seg og videre hvordan de reagerer er ulikt. Ofte kan vi voksne kvie oss, bli rådville og tenke over om det er skadelig for barn å gi de kunnskap om eksempelvis mor psykiske sykdom.

Dersom vi unnlater å snakke med barn om dette og unnlater å informere om psykisk sykdom tillater vi barn å lage egne forklaringsmodeller for det som utspiller seg. Dette kan føre til tolkninger som blant annet kan føre til usikkerhet hos barna, skyldfølelse og redsel.

Ut ifra en håndbok skrevet av Solantaus og Ringbom  (2006) blir foreldre anbefalt om å tenke over hvilke symptomer de tenker at utspiller seg i samspillet med deres barn og snakke med barnet om disse symptomene. I samtalen med barna om symptomene anerkjenner man barnas opplevelse av situasjonen. Kunnskap til barn om foreldrenes situasjon bidrar til å redusere usikkerhet og eventuelle feiltolkninger hos barn. 

Link til tips om hvordan snakke med barn som pårørende.