På Svelvikhuset har vi samlet en rekke litteratur for deg som jobber med barn og unge. Dette er bøker og materiale som alle i kommunen kan låne. For å låne, ta kontakt med en av oss på Svelvikhuset.

Bli en bedre terapeut

Av: Barry Duncan

Klienten- den glemte terapeut
Av: Asbjørn Kärki Ulvestad, Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth & Tor Fjeldstad

Se barnet innenfra
Av: Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson & Guro Øiestad.

Samtaler med barn
Av: Haldor Øvreeide 

Se eleven innenfra
Av: Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson & Guro Øiestad.

VIDERE. Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre
Av: Birgit Valla.

Hvordan krenkede barn blir syke voksne
Av: Anna Luise Kirkengen & Ane Brandtzæg Næss

Barndommen varer i generasjoner
Av: Kari Killèn

Hvorfor spurte ingen meg? –kommunikasjon med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner
Av: Anne Kirsti Ruud

Barn og Traumer- en håndbok for foreldre og hjelpere
Av: Atle Dyregrov

Vi er våre relasjoner- om tilknytning, traumer og dissosiasjon
Av: Tor Wennerberg

En fortelling om rus, barnevern og tilbakeføring av barn
Av: Anders Sandvig jr. 

Resiliens i praksis- teori og empiri i et norsk perspektiv
Av: Anne Inger Helmen Borge

Sorg hos barn- en håndbok for voksne
Av: Atle Dyregrov

Barns selvoppfatning- skolens ansvar
Av: Einar M. Skaalvik & Sidsel Skaalvik

Metodisk barnevernsarbeid
Av: Vigdis Bunkholdt & Erik Larsen (red.)

Hvorfor blir pappa så rar? Barn som lever med rus
Av: Audhild Hjellup Lønne

Rusmiddelbruk og ADHD- Hvordan forstå og hjelpe? 
Av: Eva Karin Løvaas & Therese Dahl

Tilknytning og barns utvikling
Av: Lars Smith

Trygghetssirkelen- en tilknytningsbasert intervensjon
Av: Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman & Bob Marvin

Mikroseparasjoner- Tilknytning og behandling
Av: Ida Brandtsæg, Lars Smith & Stig Torsteinson
Sveket 1 
Av: Kari Killèn

Sveket 2 
Av: Kari Killèn

Mestringskatten - Kognitiv atferdsterapi for barn med angst 
Av: Philip C. Kendall, Kristin D. Martinsen & Simon-Peter Neumer

Snakk om angst og depresjon med barn og voksne i alle aldre 
Av: Karen Gilstrup

Barnevernets undersøkelse - 3.utgave 
Av: Bente Nes Aadnesen & Eva Hærem

Barnevernloven med kommentarer 
Av: Kari Ofstad & Randi Skar

Kjærlighetens fem språk- Hvordan uttrykke hjertevarme overfor den du er glad i 
Av: Gary Chapman

Beslutninger i barnevernet
Av: Øivin Christiansen & Bente Heggem Kojan (red.)

Fosterhjemshåndboka
Av: Morten Johansson & Hege Sundt (red.)

Pedagogisk- psykologisk ordbok 
Forlag: Kunnskapsforlaget

Blås i bagatellene-det er jo bare bagateller 
Av: Richard Carlson

Barnevernetrett - 3.utgave 
Av: Knut Lindboe

Samværsrett i barnevernssaker - 2.utgave 
Av: Trude Haugli

Hjelp ditt engstelige barn: En foreldreveileder
Av: Ronald M. Rapee, Anne Wignall, Susan H. Spence, Vanessa Cobham, Heidi Lyneham

De utrolige årene: en foreldreveileder 
Av: Carolyn Webster-Stratton

Ansvar i barnevern: Om handlingsrom i den kommunale barneverntjenesten 
Av: Randi Kroken

Barn og unge i psykoterapi: bind 1 (2. utgave) 
Av: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide

Barn og unge i psykoterapi: bind 2 (2. utgave) 
Av: Hanne Haavind og Haldor Øvreeide

Barn, vold og traumer: møter med unge i utsatte livssituasjoner 
Av: Carolina Øverlien, Mona-Iren Hauge & Jon-Håkon Sculz

En ørefik på vei: Lucas og Maja lever med vold 
Av: Anne Vibeke Fleischer & Rikke Mølbak

AU! De voksne slår: Emma og Rasmus lever med vold 
Av: Anne Vibeke Fleischer & Rikke Mølbak