Alle familier har det vanskelig noen ganger

Svelvik kommune ønsker å bidra med et lavterskeltilbud til familier med barn og ungdom som strever med ulike vansker og utfordringer. Tilbudet er frivillig og gratis.

Er det noe du lurer på så ta gjerne direkte kontakt med 

  • Tlf. 481 88 413

Besøksadresse:
Eikveien 17,
3060 Svelvik  tlf 33 78 01 00

Søknadsskjema Lavterskeltilbud til familier (pdf)
Søknadsskjema Lavterskeltilbud til familier (Word)

Bakgrunn for å ta kontakt kan for eksempel være:

  • Ønske om veiledning/hjelp til å håndtere foreldrerollen
  • Ønske om veiledning/hjelp når familien har en vanskelig livssituasjon
  • Bekymring for barnets sosiale eller følelsesmessige utvikling

Målet er å bistå familien til best mulig egen mestring i hverdagen og slik forebygge mer alvorlige problemer.

Vi tilbyr :

  • Samtaler med familier  over en avtalt tidsperiode og sted
  • Samtaler med barn/unge
  • Samtaler med foreldre
  • Hjelp til å kontakte andre hjelpeinstanser