Vi organiserer også:

  • Familieveiledning
  • Familieterapi
  • Gruppetilbud til barn/ungdom
  • Foreldrekurs
  • Familieråd

Nøkkelinformasjon

Svelvikhuset skal gi et samordnet, helhetlig og styrket tilbud til utsatte barn, unge og deres familier gjennom flerfaglig koordinert innsats og brukermedvirkning. 

Åpningstider

kl. 09:00 - 15:30

Telefon

33780100

E-post

Besøksadresse

Eikveien 17
3060 Svelvik