Under en hyggelig erkjentlighetsmiddag ble Anne Mette Dahl Olafsen og Karen Tone Børsum hedret.

BILDE: Fra venstre Karen Tone Børsum 25 år i kommunenes tjeneste. Ordfører Andreas Muri ved siden av Anne Mette Dahl Olafsen som har 40 år i kommunen.

Anne Mette Dahl Olafsen

Anne Mette Dahl Olafsen har vært ansatt i Svelvik kommune i 40 år. Hun startet som førskolelærer på Svelvik daghjem i 1979. Hun har innehatt jobber som styrer i Tangen barnehage og daglig leder for SFO. Hun har vært hovedtillitsvalgt i Norske Lærerlag.
Anne Mette har vært lærer og inspektør både på Tømmerås- og Tangen skole. Etter 40 års ansettelse i skole- og barnehagesektoren kjenner Anne Mette disse områdene svært godt.

Karen Tone Børsum

Har vært ansatt i Svelvik kommune i 25 år. Hun startet som rektor på Tangen skole i 1994 og ble rektor på Tømmerås skole i 2006. Siden ble hun tjenesteleder ved samme skole. Før hun begynte som direktør i Nye Drammen var hun kommunalsjef for oppvekst og utdanning.