Går du med gifteplaner, og ønsker en borgerlig vielse?

Fra 1.01.2018 har kommunene vigselsrett, det betyr at du kan gifte deg på rådhuset i Svelvik med ordfører som vigselsmyndighet. Det er kommunestyresalen som er satt av til formålet, og vigsler kan skje i kommunens åpningstid. Viktig å sjekke med Skatteetaten om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte etter loven. Kommunestyret har også gitt formannskapets faste medlemmer vigselsrett.

Saken fortsetter under bildet.

kommunal vigsel

Kommunens egne innbyggere kan gifte seg gratis. For personer utenfor kommunen vil det koste kr 1200 for vielsen.

- Kommunestyresalen som skal benyttes er forholdsvis skjermet og har egen inngang. Rommet er universell utformet og det kommer til å få et verdig preg, sier Ranveig Hushovd, avdelingsleder Borgertorg.

- Om brudeparet har ønsker utover vigselsritualet, så må de ordne dette selv. Det blir gitt mulighet til egentid, som kan benyttes til sang, musikk, dikt lesning eller lignende, sier Hushovd som er ansvarlig for det praktiske rund vielsen.

Det blir satt av ca 20 min til hvert par og selve vielsen tar 10-15 min.

Alt rundt søknad og vigsel blir behandlet konfidensielt. 

Dette må du ordne på forhånd

Før dere gifter dere, må Skatteetaten ved Skatt SØR sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn noen papirer til Skatteetaten. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Skattekontoret utsteder prøvingsattest/vigselsbok som sendes/leveres Svelvik kommune, Åsgaten 24, 3060 Svelvik så snart den er klar. Hvis skatteetaten blir bedt om det sender de attesten direkte til kommunen. Saksbehandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker.

Gi kommunen beskjed i god tid slik at vi får ordnet det praktiske. Så snart vi har sjekket at vigselsrommet er ledig og at den som skal foreta vielsen har lagt det inn i sin kalender, vil dere få beskjed.

Bestilling for vigsler kan foretas på:

  • Tlf. 33 78 01 00
  • E-post.
  • Brev: Svelvik kommune, Åsgaten 24, 3060 Svelvik merket «Vigsel»

Vigsler andre steder enn på rådhuset

Hvis vigsler skal skje utenfor ordinære lokaler, utover ordinær åpningstid eller at brudepar ikke er bosatt i kommunen vil kommunen kreve å få dekket merkostnader ved dette. Krav fra kommunen om dekning av slik kostnader må avtales på forhånd.

BAKGRUNN:

Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven som innebærer at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene. Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Saken om at Svelvik kommune skal foreta kommunal vigsel ble vedtatt i kommunestyret i 17. okt. 2017.