Kulturarrangement som sang, musikk og underholdning gjerne med et hyggelig måltid som følge.

Svelvik kommune har arrangementer i Den kulturelle Spaserstokken siden 2010.

Arrangementene er i samarbeid med Frivilligsentralen, foreninger og lag og blir finansiert med midler fra Kulturdepartementet.

Mål

  • Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren
  • Å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Kulturdepartementet tildeler midler etter søknad fra kommunene.