Månedens Post er et kulturtilbud til Svelviks befolkning med hensikt å synliggjøre ulike geografiske og kulturhistoriske steder i kommunen.

"Månedens Post" er et tilbud til deg som vil ut på tur og ha et mål med turen og samtidig bli bedre kjent med ditt nærmiljø.

Hver måned velges det ut et sted i Svelvik hvor vi henger opp den røde og hvite postkassen. Postkassens plassering vil i hver periode bli bekjentgjort med inntegning på kart og ved en beskrivelse. I kassen vil det ligge en notisbok, og om du legger igjen navn og telefonnummer er du med i trekningen av et eksemplar "Svelviks historie". I tilknytning til enkelte poster vil det bli avholdt et særskilt arrangement som vil bli kunngjort i egne annonser. Dette vil for eksempel være felles vandringer med informasjon og guiding underveis, eller kulturelle innslag.

Postene og fellesvandringer/arrangement i forbindelse med "Månedens Post" blir offentliggjort på kommunens nettsider og i Svelviksposten månedlig, og arrangementet er gratis.

Har du noen spørsmål eller ønsker å ta kontakt med oss kan dette skje på telefon 33 78 01 00, eller ved å sende e-post til .