Fabrikkjordet huser Svelvik Frivilligsentral, Strømmenstua dagsenter, dagtilbud for hjemmeboende demente og kafé.

Nøkkelinformasjon

Åpningstider

Se de ulike aktivitetene.

Besøksadresse

Storgaten 102 D
3060 Svelvik