De inngår avtaler
Bilde: Her inngås det avtaler

 • Laget tar ansvar for orden på utlånskjøkken, kjeller og lagerrom mot fri leie av øvingslokaler
 • Fossekleiva gir bort klassisk konsert til sykehjemmet
 • Mannskoret monterer nytt kjøkken i kirkestua, Sogneprest gir kurs/foredrag for Svelvik læringssenter, mannskoret låner lokaler i Fossekleiva til Vårbrus 2017.
 • Hilde og Kristin gir 3x3 timer (2 personer) til rydding og pynting i Kirkeparken og sentrum våren 2017 pluss tilsvarende høsten 2017
 • Frivilligsentralen tilbyr søndagsfilm til ungdom/flyktninger to ganger i halvåret 2017
 • SIF fotball holder skråningen rundt Solbakken rene for laukjerr, mot at Vei, park og friluft bestiller, ordner og lesser av salt
 • Rådmannen stiller som innleder på filosofikafé våren 2017
 • Røde Kors bygger opp et tilbud og tilbyr besøksvenn til hjemmeboende eldre i løpet av 2017
 • Rotary hjelper til med maling, bygging inne på sykehjemmet i forbindelse med prosjekt sanserom og bar/scene, Frivilligsentralen søker midler til prosjektene og stiller med gratis lokaler til møtevirksomhet
 • Eikveiens venner hjelper til med maling og estetisk utførelse av inngangspartiet på sykehjemmet, får lunsj, kaffe og vafler i stua under arbeidet
 • Svelvik høyre holder temamøte om helse og omsorg, helse og omsorg bidrar med en orientering om tjenesten
 • Årets konfirmanter bidrar praktisk til vårrydding
 • Teknisk stiller med plass til årets dekkskifteaksjon mot gratis dekkskift på to biler
 • Årets konfirmanter hjelper til på dekkskifteaksjonen
 • Randi lærer bort kjempesåpebobling, Anne Synnøve gir «En smak av Berger» - historisk vandring
 • 3060 + stiller med underholdning i stua på sykehjemmet tre ettermiddager i halvåret (2017)
 • Rotary henger opp/sjekker brannvarslere hos hjemmeboende eldre mot gratis lokaler til møtevirksomhet
 • Fossekleiva lager festdag i slutten av mai, sesongkort (gratis adgang) for deltakere ved læringssenteret
 • Sognepresten stiller som innleder på filosofikaféen
 • Læringssenteret besøker frivilligsentralen og får en innføring i frivillighet i Svelvik og hvilke aktiviteter som finnes her