FrivilligBørs er først og fremst en møteplass der hensikten er å bidra til flere og bedre samarbeid på tvers. Her møtes enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og foreninger, lokalt næringsliv og det offentlige for å knytte nettverk, utveksle idéer og ønsker om samarbeid og selvfølgelig inngå mange fruktbare avtaler.

LES ALT OM FRIVILLIGBØRS HER

Valuta som gjelder på FrivilligBørs er ikke penger, men tid, arbeidsinnsats, kompetanse, samarbeid og lokalt engasjement.

Neste FrivilligBørs blir 25. januar 2018 fra kl. 18:00 - 20:00 

  • En aktiv møteplass for næringslivet, foreninger, enkeltpersoner og kommunen

Har du spørsmål om FrivilligBørs så ta kontakt med tlf. 901 31 722

FRIVILLIGBØRS

Svelvik kommune har arrangert FrivilligBørs siden 2014. 

Storgaten 102D 
3060 Svelvik