For offentlige tjenester vil samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet bedre det eksisterende tilbudet til kommunens innbyggere.

FrivilligBørs gir offentlige tjenester muligheten til å:

  • Skaffe seg et overblikk over aktivitetene til lokale frivillige organisasjoner
  • Bidra til at brukere av kommunale tjenester får flere tilbud
  • Finne nye samarbeidsformer med næringslivet og frivillig sektor
  • Bidra til en sosialt utviklende atmosfære i kommunen og fellesskapet

Frivillig innsats som supplement til kommunale tjenester gir økt kvalitet på tjenestene og økt livskvalitet for brukerne.

Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal:

  • Baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres roller.
  • Bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester

Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor.

Spørsmål og eventuell forhåndspåmelding kan rettes til , tlf. 901 31 722

Det er også registrering ved ankomst eller på facebook.