Nettverksbygging. Det du kan - kan noen andre ha bruk for. Det du trenger kan det hende at noen andre kan tilby.

Motivasjonen for å delta på FrivilligBørs er å synligjøre seg selv og bedriften/organisasjonen sin. Det er et sted å bygge nettverk og det er stedet å gå dersom man ønsker å bidra positivt til lokalsamfunnet sitt.

For bedrifter er Frivilligbørs en fin mulighet til å:

 • Praktisere bedriftens holdninger og verdier utover egen organisasjon
 • Bruke samfunnsnyttig arbeid til personalutvikling og teambuilding
 • Utvikle bedriftens omdømme
 • Prøve ut bedriftens kompetanse på nye områder
 • Fremme fellesskapsfølelse gjennom engasjement
 • Vise bedriftens engasjement for lokalmiljøet

For frivillige organisasjoner og foreninger kan FrivilligBørs være en måte å:

 • Tilegne seg ressurser som bidrar til å nå egne mål
 • Markedsføre egne tiltak og målsettinger
 • Øke bevissthet omkring målsetting i egen organisasjon
 • Få muligheten til å gjøre seg mindre avhengig av pengeinnsamling
 • Bidra samfunnsnyttig i lokalmiljøene

For offentlige tjenester kan FrivilligBørs bidra til å:

 • Skaffe seg et overblikk over aktivitetene til lokale frivillige organisasjoner
 • Bidra til at brukere av kommunale tjenester får flere og bedre tilbud
 • Finne nye samarbeidsformer med næringslivet og frivillig sektor
 • Bidra til en sosialt utviklende atmosfære i kommunen og fellesskapet

For enkeltpersoner er FrivilligBørs stedet å være hvis man for eksempel:

 • Har lyst til å bidra i lokalsamfunnet, men ikke vet helt hva man har lyst til å gjøre
 • Har et prosjekt man gjerne skulle ha gjennomført, men trenger å knytte til seg en eller flere samarbeidspartnere
 • Har verdifull kompetanse som andre kan ha nytte av
 • Ønsker å vite mer om hva som finnes av muligheter i eget nærmiljø