Børskotyme – disse reglene gjelder.

Reglene for FrivilligBørs er enkle og kan oppsummeres slik:

  1. FrivilligBørs skal være en åpen og inkluderende møteplass for alle som ønsker å bidra til felleskapet og lokalsamfunnet
  2. På FrivilligBørs er penger ikke gangbar valuta. Her er det tid, arbeidsinnsats, kompetanse, samarbeid og lokalt engasjement som gjelder
  3. Avtaler kan lages med ytelser og motytelser, men det er også mulig å avtale at kun den ene parten gir
  4. Det er partene i hver enkelt avtale som er ansvarlig for at avtalen følges opp
  5. FrivilligBørs skal være morsomt, inspirerende og energigivende og en positiv arena for samarbeid og frivillighet