FrivilligBørs er et totimers arrangement som varer fra kl. 18:00 - 20:00 der timen mellom 18:30 og 19:30 er selve børstimen.

Programmet er som følger:

kl. 18:00 – Dørene åpnes, registrering, mingling og møteplasser

Det legges opp til små møteplasser inne i børslokalet der man kan treffes, snakke sammen og legge grunnlaget for det som skal skje i børstimen. Har man plakater vil det være mulig å henge opp disse. Materiell og brosjyrer fra egen organisasjon er også hjertelig velkommen. Her er det meningen at man skal bli litt kjent og begynne å snuse på mulige samarbeid.

kl. 18:30 – Børstimen

Børstimen starter og slutter med at børsgeneralen slår på gongongen. Det er kun i denne timen det er anledning til å inngå avtaler. For hver inngåtte avtale får avtalepartene et synlig bevis som de kan smykke seg med. Alle avtaler skal signeres av notarius og bankes gjennom av børsgeneralen. De vil deretter vises på storskjerm slik at alle kan heie på de gode avtalene som gjøres. Avtaleskjema og det man trenger får man på børsen.

kl. 19:30 – Børstimen er over, avslutning

Når gongongen lyder igjen er børstimen over og børsgeneralen oppsummerer kvelden og avtalene som er inngått. Best og flest avtaler premieres.

Det er viktig å presisere at FrivilligBørs er en tilrettelegger og en møteplass, det er opp til partene i hver enkelt avtale å følge denne opp.

Det er også viktig å få med at vi selvfølgelig ikke lar lokale helter og heltinner gå uten næring, så litt enkel servering er selvfølgelig på plass.