FrivilligBørs er en markedsplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om samarbeid.

Valuta som gjelder på FrivilligBørs er tid, arbeidsinnsats, kompetanse, samarbeid og lokalt engasjement. Penger er ikke anvendbar valuta.

Neste FrivilligBørs blir 25. januar 2018 fra kl. 18:00 - 20:00 

  • En aktiv møteplass for næringslivet, foreninger, enkeltpersoner og kommunen

Les mer om: For offentlige tjenester vil samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet bedre det eksisterende tilbudet til kommunens innbyggere.

Har du spørsmål om FrivilligBørs så ta kontakt.

Svelvik kommune har arrangert FrivilligBørs siden 2014. 

Storgaten 102D 
3060 Svelvik