FrivilligBørs er en markedsplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om samarbeid.

Valuta som gjelder på FrivilligBørs er tid, arbeidsinnsats, kompetanse, samarbeid og lokalt engasjement. Penger er ikke anvendbar valuta.

Svelvik kommune har arrangert FrivilligBørs siden 2014, og neste FrivilligBørs blir i januar 2018.

Har du spørsmål om FrivilligBørs så ta kontakt.

Storgaten 102D 
3060 Svelvik