Frivillighetsprisen skal gå til en person, forening/lag eller organisasjon som med sin innsats og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Kandidaten må ha bidratt til et mer åpent, aktivt og tryggere samfunn. Prisen er ment som en anerkjennelse fra Svelviksamfunnet.

Styret i Frivilligsentralen vurderer kandidatene og står for utdelingen. Prisen deles ut første gang i 2. halvår 2017. 

I Svelvik har vi mange frivillige, og Svelvik Frivilligsentral ble etablert i 1995. Opprettelse av prisen er ment som et bidrag for å styrke og synliggjøre frivilligheten i lokalsamfunnet.
Foreninger og enkeltpersoner med tilknytning til Svelvik kan levere forslag på kandidater, og juryen kan foreslå kandidater selv.

Disse har fått prisen: